Uvjeti korištenja

1. Definicije

Vlasnik portala www.osmrtnica.net (u daljnjem tekstu osmrtnica.net) je LUCTUS Agencija za oglašavanje, Kerestinečkih žrtava 46, Zagreb (u daljnjem tekstu davatelj usluga).

Korisnik je pravna ili fizička osoba, koja koristi usluge osmrtnica.net

Usluge osmrtnica.net su objave osmrtnica i informacija o pogrebima, objave posljednjih pozdrava i sjećanja, oglašavanje pratećih djelatnosti, te informiranje populacije.

Opći uvjeti poslovanja predstavljaju valjan i obvezujući sporazum između davatelja usluga i korisnika portala osmrtnica.net

Korisnik je dužan upoznati se prije objave sa općim uvjetima poslovanja, a samom objavom potvrđuje da se s njima slaže.

2. Usluge

Internet usluge osmrtnica.net su objava osmrtnica i informacija o pogrebima, objave posljednjih pozdrava i sjećanja, oglašavanje pratećih djelatnosti, te informiranje populacije.

Objavu osmrtnice naručuje osoba bliska pokojniku, ili pogrebno društvo.

Za sadržaj osmrtnice odgovara naručitelj.

Zabranjeno je naručivanje i objavljivanje sadržaja koji su nezakoniti, štetni, prijeteći, koji zlostavljaju, uznemiravaju, kleveću ili su na bilo koji način štetni malodobnim osobama. Korisnik se obvezuje da neće objavljivati oglase koji su u suprotnosti sa zakonom, ostalim propisima i Ustavom Republike Hrvatske. Nedopušteni su sadržaji koji sadrže osobne podatke drugih osoba bez njihova izričitog odobrenja. Korisnik se posebno obvezuje da neće predavati oglase kojima bi se kršila autorska i srodna prava trećih osoba.

Korisnik jamči za točnost i istinitost objavljenih podataka i davatelj usluga ne snosi nikakvu odgovornost za eventualno objavljivanje lažnih oglasa kojima bi se oglasila smrt žive osobe, već je za takve objave odgovoran isključivo korisnik. Svi eventualni sporovi nastali iz odnosa korisnika i lažno oglašene osobe rješavaju se isključivo između korisnika i te osobe. Davatelj usluga nije odgovoran za bilo kakvu štetu bilo koje vrste nastale kao posljedica takvih odnosa.

Podatke za objavu, prije same objave, davatelj usluga može provjeriti putem pogrebnih poduzeća.

Davatelj usluga zadržava pravo da ne objavi neprimjeren sadržaj te da ga prije objave promijeni po svom nahođenju kako bi bio primjeren za objavu.

Objava će biti vidljiva trajno na stranicama, ili dok jedna od strana ne zatraži uklanjanje uz valjani razlog.

Korisnici svojim zahtjevom za objavom oglasa, neopozivo ovlašćuju osmrtnica.net da taj sadržaj koristi, kopira, objavljuje i distribuira i u drugim medijima. osmrtnica.net u drugim medijima neće objaviti korisnikove osobne podatke, nego samo sadržaj oglasa i link na stranicu osmrtnica.net

Popis tvrtki je napravljen s namjenom kako bi korisnici dobili što više korisnih informacija vezanih za pogrebe.

Na stranicama osmrtnica.net mogu se oglašavati komercijalni sadržaji (proizvodi i usluge), sve temeljem posebnog dogovora davatelja usluge i oglašivača takvih sadržaja, te ne odgovaramo za sadržaj na tim stranicama.

3. Odgovornost

Sve objave, oglasi, poruke, tekstovi, prikazi, fotografije, video snimke i drugi materijali (u daljnjem tekstu: sadržaj) objavljeni na stranicama osmrtnica.net, preneseni preko stranica, ili linkani sa stranica, isključiva su odgovornost osobe od koje je takav sadržaj potekao. Davatelj usluga ne daje nikakva jamstva glede točnosti, potpunosti ili autentičnosti takvog sadržaja. U slučaju bilo kakvih zahtjeva trećih osoba s osnova naknade štete prema izdavaču internet portala osmrtnica.net, a po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni sadržaj, korisnik preuzima odgovornost kao i obvezu poduzeti sve radnje kako bi obranio i zaštitio davatelja usluga od svih takvih zahtjeva. Korisnik se obvezuje nadoknaditi davatelju usluga svaku štetu koje je nastala temeljem zahtjeva trećih osoba, po bilo kojem osnovu vezanom uz dostavljeni materijal.

Davatelj usluga ne odgovara za bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati radi prekida dostupnosti, neobjavljivanja, odnosno brisanja oglasa ili grešaka u djelovanju web stranica.

Davatelj usluga zadržava pravo isključiti iz daljnje uporabe ovih stranica onog korisnika koji zloupotrebljava podatke objavljenje na ovim stranicama, ili na bilo koji način neovlašteno koristi stranice, a osobito u smislu:

  • da lobira oglašivače (klijente) davatelja usluga da se oglašavaju na nekim drugim stranicama, ili u drugim medijima oglašavanja, na način da ih kontaktira putem e-maila, telefona ili SMS poruka i nudi im svoje usluge
  • da kopira sadržaje objavljene na ovim stranicama te ih onda objavljuje u/na nekom drugom mediju oglašavanja

Gore navedeni postupci su pravno kažnjivi, te će u takvim slučajevima davatelj usluga poduzeti sve pravne mjere kako bi zaštitio sebe, svoje oglašivače i korisnike.

4. Zaštita intelektualnog vlasništva

Sadržaj i dizajn portala osmrtnica.net su vlasništvo davatelja usluga.

Nije dopušteno kopiranje i komercijalna uporaba bilo kojeg dijela stranice osmrtnica.net, uključivo sa svim podacima koje daju korisnici, bez prethodnog pismenog dopuštenja davatelja usluga.

5. Pravila o privatnosti osobnih podataka

Davanje korisnikovih osobnih podataka je nužno kako bi se mogle ispuniti obaveze korisnika prema davatelju usluga. Davatelj usluga će sve dobivene podatke trajno čuvati sukladno sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka te ih ni u kojem slučaju neće proslijediti trećoj strani.

6. Završne odredbe

Ovi uvjeti i odredbe su važeći od 04.03.2010. te mogu biti promijenjene ili dopunjene od strane davatelja usluga bez prethodne najave.

Korištenjem internet portal osmrtnica.net korisnik je obaviješten o uvjetima poslovanja i slaže se s njima.

povratak na vrh stranice